VÝSLEDKY
JIŽ DO

7 PRACOVNÍCH DNÍ

TRISOMY test je rychlý, jednoduchý a bezpečný způsob, jak zjistit více o genetické výbavě vašeho nenarozeného dítěte.

TRISOMY test vyloučí u plodu s neobvykle vysokou přesností nejčastější genetické poruchy (trizomie) chromozomů 21, 18 a 13, které jsou příčinou Downova, Edwardsova a Patauova syndromu. Rozšířené verze: TRISOMY test XY a TRISOMY test + dokáží odhalit další chromozomální poruchy.

Předtím, než se rozhodnete test podstoupit, poraďte se s lékařem se specializací v oboru lékařská genetika nebo s gynekologem.

1. Návštěva ambulance lékaře

2. Odběr krve

Odběr na TRISOMY test je možné provést od ukončeného 11. týdne těhotenství. Jelikož již v prvním trimestru těhotenství koluje v krvi matky také cff DNA, je možné tuto DNA speciální technikou v laboratoři izolovat. Na vyšetření je potřeba 10 ml krve, kterou těhotné ženě odebere v ambulanci zdravotní sestra. Po odběru je vzorek odeslán do laboratoře, kde se zpracuje a připraví na analýzu.

3. Platba za test

Po dohodě s lékařem můžete za test zaplatit buď přímo v ambulanci nebo převodem na účet SPADIA LAB, a.s.
Doporučená cena TRISOMY testu je 8 800 Kč, včetně DPH.
Doporučená cena TRISOMY testu XY je 9 800 Kč, včetně DPH.
Doporučená cena TRISOMY testu + je 11 500 Kč, včetně DPH.

4. Analýza krve v laboratoři

Po identifikaci platby je vzorek analyzován speciální metodou.
Výsledek vyšetření pošle laboratoř odesílajícímu lékaři zpravidla již do 7 pracovních dní ode dne doručení vzorku do laboratoře (při platbě u lékaře) nebo do 7 pracovních dnů od následujícího dne po připsání platby na účet laboratoře.

1. Zpracování krve

Krev je tvořena tekutou složkou – plazmou (žlutá tekutina) a krevními tělísky (bílé a červené krvinky a krevní destičky). K vyšetření TRISOMY testu se používá krevní plazma, kterou v laboratoři oddělí od krevních tělísek odstředěním.

2. Čištění plazmy

Z plazmy se vícekrokovým čištěním získá volná cirkulující DNA, včetně té, která souvisí s plodem. Odstraní se z ní nežádoucí bílkoviny a jiné chemické látky.

3. Příprava vzorku DNA na analýzu

Izolovanou DNA potřebují odborníci v laboratoři na test připravit speciálním způsobem, v procesu označovaném jako „příprava sekvenační knihovny“. Trvá to přibližně 2 dny. Součástí tohoto procesu je také namnožení DNA, jelikož na analýzu jí v laboratoři potřebují získat větší množství v porovnání s tím, co získají z plazmy.

4. Kontrola kvality vzorku

TRISOMY test je časově a finančně náročné vyšetření a jeho výsledek závisí na správně připraveném vzorku na analýzu. Zda se v laboratoři podařilo připravit „sekvenační knihovnu“ úspěšně, se musí ověřit ještě před samotným sekvenováním na speciálních přístrojích.

5. Konečná analýza – sekvenování

Pokud vzorek prošel kontrolou kvality, je připraven na sekvenování. Sečtením 30 milionů fragmentů během 20 hodin analýzy v laboratoři zjistí, zda má plod vysoké riziko trizomie chromozomů č. 21, 18 a 13.

6. Výsledek testování

Na základě získaných údajů, s použitím nejmodernějšího a vysoce spolehlivého algoritmu se sofistikovaným statisticko-matematickým modelem, může odborník v laboratoři stanovit výsledek analýzy. Ten spolu s lékařskou zprávou z vyšetření zasílá do rukou odesílajícího lékaře.

5. Odeslání výsledků testu lékaři

(do 7 pracovních dní od následující dne po připsání platby na účet laboratoře)

6. Interpretace výsledků u lékaře

Výsledek testu interpretuje pacientce zásadně lékař, který vyšetření indikoval a provedl odběr krve. Laboratoř neposkytuje výsledky testu přímo pacientce (s ohledem na respektování úlohy lékaře při poskytování zdravotní péče).