Jak probíhá vyšetření

1. Výběr lékaře

Informace o spolupracujících lékařích lze získat emailem na trisomytest@spadia.cz nebo telefonicky na čísle 558 900 315 nebo 739 680 722 (pondělí až pátek 7-15 hodin).

2. Návštěva lékaře a odběr krve

Vyšetření se nejčastěji provádí mezi 12. a 22. týdnem těhotenství.
V ambulanci Vám odeberou vzorek krve a pošlou na analýzu do laboratoře.

3. Platba za test

Po dohodě s lékařem můžete za test zaplatit přímo v ambulanci nebo následně bankovním převodem na účet laboratoře.

4. Analýza vzorku krve

Vzorek krve se analyzuje speciální metodou.

5. Výsledky a interpretace

Výsledky odešle laboratoř ošetřujícímu lékaři zpravidla do 7 nebo 10 (dle varianty testu) pracovních dní. Lhůta se počítá ode dne následujícího po doručení vzorku do laboratoře nebo následujícího dne po identifikaci platby za test (podle toho co nastane později). Výsledky testu Vám interpretuje Váš lékař.

Výsledek pro

TRISOMY test, TRISOMY test XY
a TRISOMY test +

  • Výsledek testu interpretuje indikující lékař. V případě pozitivního výsledku je nutná genetická konzultace.

Výsledek pro

TRISOMY test Complete

  • Výsledek interpretuje indikující lékař – genetik. V případě pozitivního výsledku je nutná genetická konzultace.
  • V případě výsledku s vysokým rizikem je součástí testu ověřovací analýza ze vzorku plodové vody získané amniocentézou diagnostickým GenomeScreen testem prenatal zdarma.
Menu