Poučení o genetickém
laboratorním vyšetření

Před objednáním testu je potřeba seznámit se s aktuálním Poučením o genetickém laboratorním vyšetření, které naleznete na této stránce. Před vyšetřením v ambulanci vašeho lékaře potvrdíte svým podpisem v Informovaném souhlasu, že jste se s poučením seznámili.

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test, TRISOMY test XY, TRISOMY test +

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test Complete

Menu