TRISOMY test

O testu

TRISOMY test je neinvazivní, bezpečné a bezbolestné screeningové vyšetření z krve matky, které dokáže s vysokou přesností vyloučit přítomnost chromozomálních poruch plodu už od 12. týdne gravidity. V případě zájmu je možné zjistit také pohlaví plodu. Před objednáním testu je nezbytné se seznámit s aktuálním Poučením o genetickém laboratorním vyšetření.

Cena vyšetření

8.800 Kč

Co odhalí?

Vyloučí* časté poruchy počtu chromozomů plodu 21, 18 a 13 (příčina Downova, Edwardsova a Patauova syndromu).

* s pravděpodobností 99,93 %

Odhalí případné falešně pozitivní výsledky biochemického prenatálního screeningu.

Minimalizuje nutnost absolvovat amniocentézu (invazivní odběr plodové vody).

Určí* pohlaví plodu, v případě zájmu (od ukončeného 12. týdne těhotenství).

* s pravděpodobností 99 %

TRISOMY test může absolvovat těhotná žena na vlastní žádost a po konzultaci lékařem. Je vhodný pro každou ženu od ukončeného 11. týdne těhotenství, pokud:

Vyšetření TRISOMY test je možno využít i v případě dvoučetných těhotenství, ale v případě patologického nálezu není možno přímo z výsledku testu přiřadit nález konkrétnímu z plodů.
Vyšetření TRISOMY test je možno využít u těhotenství s použitím technik asistované reprodukce včetně případů s darovanými gametami (vajíčko u ženy, spermie u muže).

Přehled TRISOMY testů

Menu