TRISOMY test XY

O testu

TRISOMY test XY je rozšířenou verzí TRISOMY testu. Zjišťuje riziko úplné trizomie chromozomů 21, 18 a 13, chromozomové pohlaví plodu a poruchy počtu pohlavních chromozomů. Před objednáním testu je potřeba se seznámit s aktuálním Poučením o genetickém laboratorním vyšetření.

Cena vyšetření

9.800 Kč

Co odhalí?

Vyloučí* časté poruchy počtu chromozomů plodu 21, 18 a 13 (příčina Downova, Edwardsova a Patauova syndromu).
* s pravděpodobností 99,93 %

Vyloučí* možné aberace počtu pohlavních chromozomů (příčina Turnerova syndromu 45,X; Klinefelterova syndromu XXY a syndromů XYY a XXX).
* s pravděpodobností 99 %

Odhalí možné falešné pozitivní výsledky biochemického prenatálního screeningu.

Minimalizuje nutnost absolvovat amniocentézu (invazivní odběr plodové vody).

V případě zájmu určí* pohlaví plodu (od ukončeného 12. týdne těhotenství)
* s pravděpodobností 99 %

TRISOMY test XY může absolvovat těhotná žena na vlastní žádost a po konzultaci lékařem. Je vhodný pro každou ženu od ukončeného 11. týdne těhotenství, pokud:

Vyšetření TRISOMY test XY není možno využít při vícečetných těhotenstvích.
Vyšetření TRISOMY test XY je možno využít u těhotenství s použitím technik asistované reprodukce včetně případů s darovanými gametami (vajíčko u ženy, spermie u muže).

Přehled TRISOMY testů

Menu