Naši autori Trisomy testu dostali prestížne ocenenie

 

V prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK slávnostné udeľovanie Ceny a Štipendia Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za genetiku za r. 2018, kde komisia udelila Špeciálnu cenu „za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti vývoja nových bioinformatických nástrojov na analýzu sekvencií genomických DNA“- Dr. Jaroslavovi Budišovi, (čerstvý držiteľ vedeckej hodnosti PhD. z FMFI UK). Pracuje ako bioinformatik v spol. Geneton (Vedecký park).

RNDr. Gabriel Minárik, PhD. a RNDr. Tomáš Szemes dostali prestížne ocenenie – Osobnosť Bratislavy roka 2018

 

Viac info:

http://www.naturaoz.org/laureat2018.html
https://fns.uniba.sk/20181210genetika/

Menu