Sieť lekárov poskytujúcich TRISOMY test sa rozširuje

Budúca mamička sa môže o TRISOMY teste informovať u svojho ošetrujúceho lekára – gynekológa alebo genetika – v ktoromkoľvek regióne Slovenska. Keďže ide ešte stále o relatívne nové vyšetrenie, nie všetci lekári majú TRISOMY test zaradený v portfóliu svojich vyšetrení, ktoré svojim pacientkam ponúkajú. Počet týchto lekárov sa však stále zvyšuje. Ako prídete na to, či aj váš gynekológ poskytuje TRISOMY test?

Kto TRISOMY test ponúka?

To, či lekár poskytuje TRISOMY test, alebo nie, je možné jednoducho overiť na tejto webovej stránke. V sekcii Kam na vyšetrenie je nastavené vyhľadávanie lekára podľa mena alebo podľa adresy, na ktorej ordinuje. Zoznam na webovej stránke však nemusí byť kompletný, pravidelne sa aktualizuje a dopĺňa.

Ak lekár TRISOMY test neposkytuje…

… je možné osloviť iného gynekológa zo zoznamu lekárov dostupnom na webe . Prípadne je dobré poradiť sa s genetikom na genetickej konzultácii. Výsledky vyšetrenia aj v takom prípade interpretuje lekár, ktorý test poskytol.

Čo je TRISOMY test?

TRISOMY test je spoľahlivý neinvazívny prenatálny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky. V prípade záujmu dokáže určiť aj jeho pohlavie. Budúca mamička ho môže absolvovať od 11. týždňa tehotenstva. Na vyšetrenie postačuje 10 ml krvi, ktorú v ambulancii lekára odoberie zdravotná sestra. Vzorka následne putuje do laboratória, ktoré zabezpečí jej analýzu a vyhodnotenie výsledkov, čo trvá spravidla 5 pracovných dní. Výsledky následne budúcej mamičke interpretuje ošetrujúci gynekológ alebo genetik, ktorý vyšetrenie indikoval.

Pre koho je TRISOMY test vhodný?

TRISOMY test odborníci odporúčajú najmä ženám, ktoré otehotneli po umelom oplodnení, pri ultrazvukom vyšetrení mali výsledok so zvýšeným rizikom sledovaných trizómií alebo prekonali spontánne potraty. O vyšetrenie však môže požiadať ktorákoľvek budúca mamička, ktorá sa chce presvedčiť, či sa jej dieťatko vyvíja v poriadku. Doposiaľ toto vyšetrenie absolvovalo viac ako 2500 žien na Slovensku.

 

Menu