TRISOMY test predstavuje budúcnosť modernej medicíny

Jasmina podstúpila vyšetrenie, ktoré ju zbavilo obáv zo zdravia bábätka. Tento test predstavuje budúcnosť modernej medicíny

 

V našej DNA sú dva až tri milióny miest, v ktorých sa jeden od druhého líšime, ak nie sme príbuzní. Lekári dnes liečia podľa štandardných liečebných postupov, ktoré však neraz zlyhávajú. Každý človek je totiž kombináciou odlišností jedinečný a s výnimkou jednovaječných dvojičiek na svete neexistujú dvaja jedinci s totožnou DNA. Aj preto jednotná liečba nie je vhodná pre všetkých pacientov s rovnakou diagnózou.

Hranice modernej medicíny sa však neustále posúvajú a možno si ani netušil, že až 70 % informácií potrebných pre určenie správnej diagnózy pochádza z laboratórnej diagnostiky.

Na Slovensku máme najmodernejšie laboratóriá, poskytujúce laboratórnu diagnostiku na úrovni svetovej špičky.

Jasmina podstúpila vyšetrenie, ktoré ju zbavilo obáv zo zdravia bábätka. Tento test predstavuje budúcnosť modernej medicíny

zdroj: unsplash.com

Čo je podstatou personalizovanej medicíny?

Jej podstatou je liečba „šitá“ na mieru ochorenia konkrétneho pacienta, a čo je možno ešte dôležitejšie, možnosť predchádzať závažným ochoreniam, teda prevencia. Týmito cieľmi sa zaoberá nový vedecký odbor s názvom genomika, ktorý intenzívne rozvíja aj tím vedcov v MEDIREX GROUP.

Genomická medicína prinesie konkrétne zlepšenia v oblasti starostlivosti o pacienta s onkologickými či inými závažnými ochoreniami. Ponúka tiež ten najefektívnejší spôsob pri zložitej diagnostike zriedkavých dedičných ochorení. Pomôže nám pri identifikácii ľudí s vyšším rizikom vzniku nádorových či kardiovaskulárnych ochorení, u ktorých bude vhodným klinickým manažmentom možné ochoreniu predchádzať. Čo to bude znamenať?

Podávanie tých najúčinnejších liekov na liečbu rakoviny, ktoré prinesú menej vedľajších účinkov. Prevencia vzniku závažných ochorení. Rýchla a efektívna diagnostika genetických ochorení. Identifikácia cieľov pre v budúcnosti dostupnú génovú terapiu. Vo výsledku to prinesie vyššiu kvalitu života spolu s dlhším priemerným vekom.

Nádej pre tisíce pacientov s onkologickými ochoreniami

Nové technológie umožňujú prečítať DNA jednotlivca a individuálne vyhodnotiť genetickú informáciu na základe aktuálnych poznatkov. Tie sa však v dynamickom biomedicínskom výskume rozširujú prakticky na každodennej báze.

Kľúčom k ďalšiemu rozvoju genomickej medicíny bude však aj to, že pacienti pochopia nutnosť posúvať poznanie aj o skúsenosti, pozorovania a poznatky získané od nich samých. Svojím súhlasom s použitím anonymizovaných údajov o ich ochorení pomáhajú nielen sebe, ale aj iným, predovšetkým budúcim pacientom. A to môžu byť aj ich rodinní príbuzní.

Využívanie „živých“ údajov na účely diagnostiky v digitálnej forme umožňuje to, že na liečbu alebo prevenciu ochorenia sa aplikujú v danom čase najaktuálnejšie poznatky vedy a odporúčania svetových expertov. Takto môžeme dosiahnuť tie najlepšie výsledky v najkratšom možnom čase.

 

Laboratóriá MEDIREX GROUP sú najväčším poskytovateľom laboratórnej diagnostiky na Slovensku

Laboratóriá MEDIREX GROUP neustále zavádzajú do praxe najmodernejšie vyšetrenia a v súčasnosti spolupracujú  v oblasti laboratórnej diagnostiky aj s viacerými zahraničnými laboratóriami, napríklad v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rusku, Chorvátsku, Slovinsku, Indii, či Jordánsku.

Zabezpečujú pre ne špeciálnu diagnostiku najmä v odbore lekárska genetika. Aj vďaka týmto skúsenostiam ponúkajú lekárom aj pacientom na Slovensku najvyšší štandard laboratórnej diagnostiky.

Základným poslaním laboratórií MEDIREX GROUP je poskytovať každému pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť s rýchlym ohlasom.

Konkrétnym príkladom, ako sa nové metódy genomiky uplatňujú v praxi, je prvý slovenský neinvazívny prenatálny test – TRISOMY test. Toto vyšetrenie len zo skúmavky krvi tehotnej ženy odkrýva chromozómové poruchy vyvíjajúceho sa plodu od 11. týždňa gravidity.

 

Jasmina podstúpila vyšetrenie, ktoré ju zbavilo obáv zo zdravia bábätka. Tento test predstavuje budúcnosť modernej medicíny

zdroj: instagram.com

 

Unikátny TRISOMY test je výsledkom výskumu dvojice molekulárnych biológov – Gabriela Minárika a Tomáša Szemesa a ich výskumných tímov. Využilo ho už množstvo budúcich mamičiek aj za hranicami Slovenska. Ženy, ktoré test podstúpili oceňujú jeho neinvazívnosť a možnosť podstúpiť test v skorom štádiu tehotenstva, a tak sa čo najskôr dozvedieť o zdraví bábätka.

Takýto test podstúpila aj známa moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská v 10. týždni svojho tehotenstva. Spýtali sme sa jej na to, ako sa o TRISOMY testoch dopočula a akú má s nimi osobnú skúsenosť:

„O TRISOMY testoch som sa dozvedela vďaka reportáži, ktorú sme točili vrámci televízie, v ktorej pracujem. Trisomy testy som si dala robiť v 11. týždni tehotenstva, v 12. týždni som už mala výsledky. Mne to naozaj vylúčilo moje obavy, ktoré som zo začiatku mala. Preto tento test odporúčam všetkým ženám, lebo verím tomu, že keď je žena pokojná, tak sa to prenáša aj na bábätko. Priznám sa, že naozaj som si robila hlavu s tým, či bude moje dieťa zdravé. Ako bonus sa dozviete aj pohlavie dieťatka, takže ja som v podstate od začiatku môjho tehotenstva vedela, že to chcem určite absolvovať.“

 

Jasmina podstúpila vyšetrenie, ktoré ju zbavilo obáv zo zdravia bábätka. Tento test predstavuje budúcnosť modernej medicíny

zdroj: instagram.com

 

Jasminy sme sa pýtali aj na celý priebeh a na to, či nemala obavy: „Vôbec som sa nebála. Ide iba o odber krvi a o podrobný výklad pána doktora. Keď som prišla do Medirexu, nemala som žiadne obavy. Všetko prebehlo tak, ako som si to predstavovala. Už o pár dní som vedela výsledky, ktoré mi prišli priamo do e-mailu, práve, keď sme boli na dovolenke a veľmi nás to potešilo. Určite to odporúčam každej budúcej mamičke.“

Viac informácií sa dozvieš na web stránke MEDIREX GROUP alebo trisomytestcz.wpengine.com.

 

Článok nájdete aj na https://refresher.sk

Menu