Trizomie a její rizika

V průběhu zrání vajíčka a v prvních fázích po jeho oplodnění může dojít k náhodným chybám dělení. Pokud se v jejich důsledku objeví nadbytečná kopie některého z chromozomů a namísto dvojice je přítomná trojice stejného chromozomu, mluvíme o trizomii.

TRISOMY test

V krvi matky koluje již v časném stádiu těhotenství DNA související s vyvíjejícím se plodem. Pomocí speciálního vyšetření v laboratořích je možné tuto DNA izolovat, analyzovat a identifikovat případný výskyt trizomie plodu (tří stejných chromozomů).

Poraďte se s lékařem

TRISOMY test dokáže s velkou přesností vyloučit přítomnost trizomie 21 (Downův syndrom), 18 (Edwardsův syndrom) a 13 (Patauův syndrom). V případě zájmu test určí také pohlaví plodu.