Srovnání TRISOMY testů

Trizomie

Downův syndrom (trizomie 21)

Edwardsův syndrom (trizomie 18)

Patauův syndrom (trizomie 13)

Pohlaví

Určení pohlaví

Poruchy pohlavních chromozómů

Turnerův syndrom

(monozomie X)

Klinefelterův syndrom (XXY)

XYY syndrom (XYY)

XXX syndrom (XXX)

Mikrodeleční syndromy

DiGeorgeův syndrom (22q11)

Praderov-Williho a Angelmanův syndrom (15q11)

Cri-du-chat syndrom (5p15)

Syndrom delece 1p36

Wolfov-Hirschhornův syndrom (4p16.3)

Výsledky, cena a indikace

Stanovení výsledků

 do 7 pracovních dní

Doporučená cenapravděpodobné


X

X

X

X


X

X

X

X

X9 600 KčchromozomálníX

X

X

X

X9 900 Kčchromozomální


12 900 Kč


Vyšetření pohlaví plodu je prováděno v souladu se zákonem 373/2011 Sb. a výsledek je možné sdělit po ukončeném 12. týdnu těhotenství. V případě, že dodaný vzorek není možné laboratorně zpracovat v souladu se správnou laboratorní praxí nebo výsledek vyšetření neodpovídá na diagnostickou otázku, laboratoř nabízí bezplatné provedení vyšetření téhož vzorku (dodání výsledku se prodlouží ze 7 na 10 pracovních dní).

Trizomie a její rizika

V průběhu zrání vajíčka a v prvních fázích po jeho oplodnění může dojít k náhodným chybám dělení. Pokud se v jejich důsledku objeví nadbytečná kopie některého z chromozomů a namísto dvojice je přítomná trojice stejného chromozomu, mluvíme o trizomii.

TRISOMY test

V krvi matky koluje již v časném stádiu těhotenství DNA související s vyvíjejícím se plodem. Pomocí speciálního vyšetření v laboratořích je možné tuto DNA izolovat, analyzovat a identifikovat případný výskyt trizomie plodu (tří stejných chromozomů).

Poraďte se s lékařem

TRISOMY test dokáže s velkou přesností vyloučit přítomnost trizomie 21 (Downův syndrom), 18 (Edwardsův syndrom) a 13 (Patauův syndrom). V případě zájmu test určí také pohlaví plodu.

Spoločnosť TRISOMY test má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2016.

Prvý slovenský neinvazívny prenatálny TRISOMY test sa realizuje v laboratóriách,
ktoré sú akreditované podľa normy  ISO 15189:2012

a pri hodnotení vzoriek využíva unikátny bioinformatický nástroj, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 13485:2016